Ouderportaal

Om zo transparant mogelijk te zijn, werken wij op de Westwijzer met ParnasSys. In dit ouderportaal worden diverse ontwikkelingen van uw kind bijgehouden. U vindt hier onder andere de toetsresultaten en verslagen van oudergesprekken.

Klik op het logo om direct in te loggen bij ParnasSys.

 

 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Eerste lesdag 2020 17 augustus 2020
Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 18 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021
Pasen 2 t/m 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 mei t/m 16 mei 2021
Hemelvaart 13 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 9 juli t/m 22 augustus 2021
Eerste lesdag 2021 23 augustus 2021

STUDIEDAGEN EN LESVRIJE OF AFWIJKENDE DAGEN

2020

14 september studiedag team alle groepen lesvrij
30 oktober studiedag team alle groepen lesvrij
4 december Sinterklaasfeest eindtijd 14:00 uur
17 december kerstviering in de avond – eindtijd 12:30 uur
18 december studiedag team alle groepen lesvrij

2021

8 februari studiedag team alle groepen lesvrij
1 april studiedag team alle groepen lesvrij
23 april sportdag eindtijd 14:00 uur
24 juni studiedag team alle groepen lesvrij
9 juli studiedag team alle groepen lesvrij

Agenda

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
De school en het bestuur doen hun uiterste best een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Daar hebben de school, maar ook de ouders, een verantwoordelijkheid in. Op tijd met elkaar in gesprek gaan is daarbij vooral belangrijk. Goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling waarvan iedereen op de hoogte is, kunnen voorkomen dat zaken misgaan.

Mochten er zaken zijn die u niet bevallen, waarover u ontevreden bent of die wellicht niet helemaal duidelijk zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen met de leerkracht niet uit, neemt u dan contact op met de directeur. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie.

Als het overleg met de directie en leerkracht geen oplossing biedt of als de klacht dermatige ernstig is dat u daarvoor advies wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van het bestuur van Amstelwijs. Ons bestuur hanteert hiervoor de zogenaamde standaard klachtenregeling. Dit is een landelijke regeling die tot stand is gekomen in samenwerking met alle onderwijsorganisaties in ons land.

De twee externe vertrouwenspersonen van Amstelwijs zijn mevr. J. Welten en dhr. H. Heijerman. Zij kunnen advies geven en, indien nodig, bemiddelen bij het vinden van een oplossing voor uw klacht. Als u ook via deze weg geen gewenste oplossing vindt, kan de externe vertrouwenspersoon u begeleiden bij het indienen van een officiële klacht bij het bestuur of de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

E-mail: j.c.welten@gmail.com

Telefoonnummer: 06 4743 0001