Ouderportaal

Om zo transparant mogelijk te zijn, werken wij op de Westwijzer met ParnasSys. In dit ouderportaal worden diverse ontwikkelingen van uw kind bijgehouden. U vindt hier onder andere de toetsresultaten en verslagen van oudergesprekken.

Klik op het logo om direct in te loggen bij ParnasSys.

VAKANTIEROOSTER 2023-2024

Eerste lesdag 2023 4 september 2023
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024
Eerste lesdag 2024 2 september 2024

STUDIEDAGEN EN LESVRIJE OF AFWIJKENDE DAGEN 2023 – 2024

2023 - 2024

vrijdag 6 oktober 2023 studiedag team alle groepen lesvrij
maandag 30 oktober 2023 studiedag team alle groepen lesvrij
dinsdag 31 oktober 2023 studiedag team alle groepen lesvrij
vrijdag 22 december 2023 Studiedag team alle groepen lesvrij
maandag 26 februari 2024 Studiedag team alle groepen lesvrij
vrijdag 29 maart 2024 Studiedag team alle groepen lesvrij
woensdag 26 juni 2024 Studiedag team alle groepen lesvrij
vrijdag 19 juli 2024 Studiedag team alle groepen lesvrij

Afwijkende dagen 2023 - 2024

vrijdag 26 april 2024 Koningsspelen alle leerlingen tot 13:00 uur naar school
vrijdag 12 juli 2024 Pleinfeest alle leerlingen tot 14:45 uur naar school

Agenda

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
De school en het bestuur doen hun uiterste best een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Daar hebben de school, maar ook de ouders, een verantwoordelijkheid in. Op tijd met elkaar in gesprek gaan is daarbij vooral belangrijk. Goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling waarvan iedereen op de hoogte is, kunnen voorkomen dat zaken misgaan.

Mochten er zaken zijn die u niet bevallen, waarover u ontevreden bent of die wellicht niet helemaal duidelijk zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen met de leerkracht niet uit, neemt u dan contact op met de directeur. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie.

Als het overleg met de directie en leerkracht geen oplossing biedt of als de klacht dermatige ernstig is dat u daarvoor advies wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van het bestuur van Amstelwijs. Ons bestuur hanteert hiervoor de zogenaamde standaard klachtenregeling. Dit is een landelijke regeling die tot stand is gekomen in samenwerking met alle onderwijsorganisaties in ons land.

De twee externe vertrouwenspersonen van Amstelwijs zijn mevr. J. Welten en dhr. H. Heijerman. Zij kunnen advies geven en, indien nodig, bemiddelen bij het vinden van een oplossing voor uw klacht. Als u ook via deze weg geen gewenste oplossing vindt, kan de externe vertrouwenspersoon u begeleiden bij het indienen van een officiële klacht bij het bestuur of de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

E-mail: j.c.welten@gmail.com

Telefoonnummer: 06 4743 0001