Ouderportaal

Om zo transparant mogelijk te zijn, werken wij op de Westwijzer met ParnasSys. In dit ouderportaal worden diverse ontwikkelingen van uw kind bijgehouden. U vindt hier onder andere de toetsresultaten en verslagen van oudergesprekken.

Klik op het logo om direct in te loggen bij ParnasSys.

VAKANTIEROOSTER 2021-2022

Eerste lesdag 2021 23 augustus 2021
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2020 t/m 7 januari 2021
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022
Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022
Eerste lesdag 2022 29 augustus 2022

STUDIEDAGEN EN LESVRIJE OF AFWIJKENDE DAGEN

2021

21 september studiedag team alle groepen lesvrij
25 oktober studiedag team alle groepen lesvrij
3 december Sinterklaasfeest eindtijd 14:00 uur
23 december kerstviering in de avond – eindtijd 12:30 uur
24 december studiedag team alle groepen lesvrij

2022

28 februari studiedag team alle groepen lesvrij
14 april studiedag team alle groepen lesvrij
27 mei studiedag team alle groepen lesvrij
27 juni studiedag team alle groepen lesvrij
15 juli studiedag team alle groepen lesvrij

Agenda

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
De school en het bestuur doen hun uiterste best een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Daar hebben de school, maar ook de ouders, een verantwoordelijkheid in. Op tijd met elkaar in gesprek gaan is daarbij vooral belangrijk. Goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling waarvan iedereen op de hoogte is, kunnen voorkomen dat zaken misgaan.

Mochten er zaken zijn die u niet bevallen, waarover u ontevreden bent of die wellicht niet helemaal duidelijk zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen met de leerkracht niet uit, neemt u dan contact op met de directeur. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie.

Als het overleg met de directie en leerkracht geen oplossing biedt of als de klacht dermatige ernstig is dat u daarvoor advies wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van het bestuur van Amstelwijs. Ons bestuur hanteert hiervoor de zogenaamde standaard klachtenregeling. Dit is een landelijke regeling die tot stand is gekomen in samenwerking met alle onderwijsorganisaties in ons land.

De twee externe vertrouwenspersonen van Amstelwijs zijn mevr. J. Welten en dhr. H. Heijerman. Zij kunnen advies geven en, indien nodig, bemiddelen bij het vinden van een oplossing voor uw klacht. Als u ook via deze weg geen gewenste oplossing vindt, kan de externe vertrouwenspersoon u begeleiden bij het indienen van een officiële klacht bij het bestuur of de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

E-mail: j.c.welten@gmail.com

Telefoonnummer: 06 4743 0001