Ouderportaal

Om zo transparant mogelijk te zijn, werken wij op de Westwijzer met ParnasSys. In dit ouderportaal worden diverse ontwikkelingen van uw kind bijgehouden. U vindt hier onder andere de toetsresultaten en verslagen van oudergesprekken.

Klik op het logo om direct in te loggen bij ParnasSys.

VAKANTIEROOSTER 2022-2023

Eerste lesdag 2022 29 augustus 2022
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023
Eerste lesdag 2023 4 september 2023

STUDIEDAGEN EN LESVRIJE OF AFWIJKENDE DAGEN

2022

14 oktober studiedag team alle groepen lesvrij
24 oktober studiedag team alle groepen lesvrij
22 december eindtijd 12:30 uur i.v.m. kerstdiner in de avond
23 december Studiedag team alle groepen lesvrij

2023

10 februari studiedag team alle groepen lesvrij
31 maart Amstelwijs personeelsdag, alle groepen lesvrij
21 april Koningsspelen eindtijd 14:00 uur
19 mei studiedag team alle groepen lesvrij
19 juni studiedag team alle groepen lesvrij
14 juli Pleinfeest alle groepen tot 14:45 uur les
21 juli eindtijd 12:30 uur hele school

Agenda

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis.
De school en het bestuur doen hun uiterste best een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Daar hebben de school, maar ook de ouders, een verantwoordelijkheid in. Op tijd met elkaar in gesprek gaan is daarbij vooral belangrijk. Goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling waarvan iedereen op de hoogte is, kunnen voorkomen dat zaken misgaan.

Mochten er zaken zijn die u niet bevallen, waarover u ontevreden bent of die wellicht niet helemaal duidelijk zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen met de leerkracht niet uit, neemt u dan contact op met de directeur. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie.

Als het overleg met de directie en leerkracht geen oplossing biedt of als de klacht dermatige ernstig is dat u daarvoor advies wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van het bestuur van Amstelwijs. Ons bestuur hanteert hiervoor de zogenaamde standaard klachtenregeling. Dit is een landelijke regeling die tot stand is gekomen in samenwerking met alle onderwijsorganisaties in ons land.

De twee externe vertrouwenspersonen van Amstelwijs zijn mevr. J. Welten en dhr. H. Heijerman. Zij kunnen advies geven en, indien nodig, bemiddelen bij het vinden van een oplossing voor uw klacht. Als u ook via deze weg geen gewenste oplossing vindt, kan de externe vertrouwenspersoon u begeleiden bij het indienen van een officiële klacht bij het bestuur of de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

E-mail: j.c.welten@gmail.com

Telefoonnummer: 06 4743 0001