Nieuws

Vrijdag 24 mei 2019

Nieuwsbrief 17 o.b.s. de Westwijzer

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Directie:

 

De eindtoets groep 8

U heeft deze week veel kunnen lezen en horen over de eindtoets voor de groepen 8 op alle scholen in Nederland. Iedere school is verplicht een eindtoets af te nemen. Daarbij hebben scholen de keuze tussen een aantal aanbieders van deze toetsen. De Westwijzer heeft dit schooljaar net als voorgaande jaren de Centrale Eindtoets afgenomen. Voor de duidelijkheid; deze toets werd voorheen de Cito-eindtoets genoemd in de volksmond. De Centrale Eindtoets wordt ook nog steeds door deze organisatie (Cito) gemaakt.

De Inspectie van het Onderwijs volgt alle scholen en kijkt ook naar de scores van de eindtoetsen. Zij willen ieder jaar de mogelijkheid om de scholen onderling te vergelijken. Daarom vertalen ze de scores van alle verschillende toetsen, naar een vergelijkbare score via een omrekentabel. In die omrekening is er dit jaar iets misgegaan. Gelukkig niet met het omrekenen van de toets die op de Westwijzer is gemaakt. De plaatsing van de kinderen via schooladviezen, enkele heroverwegingen en behaalde scores kan volgens plan doorgaan.

Voor de kinderen van groep 8 is iets anders nog belangrijker. Zij hebben hun best gedaan op de toets en prachtige resultaten behaald. De schoolscore is dit jaar 538.5. Dat is een goede score, ook in vergelijking met het landelijk gemiddelde (535.7). Het is een compliment waard voor de kinderen zelf en voor alle leerkrachten die in alle jaren voor deze kinderen hun best hebben gedaan. Gefeliciteerd!

 

Graag uw aandacht voor…

Onder het kopje MR kunt u lezen, dat wij voor het komende schooljaar op zoek zijn naar nieuwe kandidaten voor de oudergeleding. Graag uw aandacht daarvoor.

 

Website

Wij zijn bezig met het bouwen van een nieuwe website. Wij hopen dat we deze website eind deze maand online hebben. Een deel van de informatie zal er dan op staan maar hoogstwaarschijnlijk nog niet alles.  De huidige website moet verwijderd worden van het internet, er staat onjuiste informatie op wat we helaas niet kunnen wijzigen. We willen u dan ook vragen om niet meer naar deze site te gaan. Mocht u informatie willen kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht. Op www.scholenopdekaart.nl kunt u ook informatie vinden over de school.

 

Gejo Griffioen

interim directeur de Westwijzer

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Divers:

De groepen 3 en 4 zijn naar het Amsterdamse Bos geweest

Vanuit cultuureducatie Amstelland hebben de leerlingen van groep 3 en 4 een driedelige lessenserie gevolgd met als titel;  'Bouw eens een bos' . In de eerste les leerden de kinderen middels een bordspel van alles over het Amsterdamse Bos. Zo kregen ze monumenten te zien, gebouwen en de flora en fauna van het bos natuurlijk. De leerlingen wisten ons leerkrachten al heel veel te vertellen over het Amsterdamse Bos. Les 2 ging over 'vieren en herdenken'. In de klas hebben de leerlingen met hun leerkracht nagedacht over wat vieren en herdenken is en waarom we dat doen. Wellicht heeft u er thuis iets over gehoord. Alle kinderen hebben een collage gemaakt als persoonlijk herdenkings- of vieringsteken. Na deze twee voorbereidende lessen gingen ze de derde les zelf naar het bos. Met dank aan alle ouders die in de gelegenheid waren om te rijden naar het Amsterdamse Bos. Tijdens deze laatste les 'Bouw eens een Bos' liepen de kinderen naar het Dachau-monument en hebben ze een eigen monument gemaakt met materialen uit het bos. Het was leuk om te horen van de medewerkers cultuureducatie dat de Westwijzer leerlingen zo enthousiast reageerden en vragen konden beantwoorden over het Amsterdamse Bos. U, als ouder, gaat er ook vast regelmatig naar toe!

 

Westwijzer JE1 dendert door!

De jongens van de JE1 (leerlingen uit groep 4/5/6) zijn weer door naar de volgende ronde van het schoolvoetbal toernooi. Afgelopen woensdag hebben zij de regiofinale winnend afgesloten, scholen uit Weesp, Almere en Amsterdam werden in spannende wedstrijden verslagen. Over 2 weken (5 juni) volgt de Districtsfinale, deze wordt gespeeld in Uithoorn bij de Legmeervogels. Wordt deze weer winnend afgesloten dan volgt de landelijke finale op de KNVB campus in Zeist. De jongens zouden het fantastisch vinden als u ze komt aanmoedigen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Groepen:

 

Groep 7 geslaagd voor het verkeersexamen

Afgelopen maandag hebben alle kinderen uit groep 7 meegedaan aan het praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Alle leerlingen zijn geslaagd en hebben hun diploma ontvangen! Gefeliciteerd met deze geweldige prestatie! 

Film 'Mijn naam is Courgette' groep 7

Afgelopen dinsdag zijn de groepen 7 naar Cinema Amstelveen geweest om de film 'Mijn naam is Courgette' te bekijken. Deze film maakt deel uit van de lessenserie 'Anders dan anders'. De leerlingen leerden dat iedereen anders en dus uniek is. Een leerzame film!

 

Visles groep 7

Een drukke periode voor groep 7 met veel leuke activiteiten! Zo zijn we ook gaan vissen met Sportvisserij Nederland op maandag 13 mei. Na een theorieles in de klas was het tijd om langs de waterkant te gaan zitten. Helaas is er niet veel gevangen die dag. Groep 7A heeft één vis gevangen. Bij groep 7B had de instructeur een karper gevangen! Zo konden we de vis mooi van dichtbij bekijken. De kinderen gingen naar huis met een goedgevulde goodiebag!

 

Schoolreisje Efteling

We zijn op donderdag 23 mei met de groepen 5, 6 en 7 naar de Efteling geweest! Het was prachtig weer en we hebben veel attracties bezocht omdat de wachttijden meevielen. De dag is afgesloten met een ijsje in de zon! Bedankt allemaal voor de leuke dag. En natuurlijk ook de OR bedankt voor de goede organisatie! 

Groepen 8 estafette gemeentelijke sportdag

De groepen 8 hebben gewonnen met de scholenestafette afgelopen dinsdag!

Ze vlogen voorbij!

Wij zijn super trots op deze kanjers!

 

 

Schoolreisje groep 1/2

Dinsdag 21 mei zijn de groepen 1/2 naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen geweest. Met twee bussen vertrokken de kinderen vol spanning naar het park.

De kinderen konden in het schommelschip, met een bootje varen of de dieren aaien. Iedereen heeft het enorm naar zijn zin gehad, het was een geslaagde dag!


Goed beschermen tegen de zon!

Nu het mooie weer er weer aankomt, willen wij u erop attenderen dat uw kind (indien nodig) ingesmeerd naar school komt. Zeker in de groepen 1/2 zijn ze lang buiten dus hebben zij dit nodig. U kunt uw kind ook zonnebrand meegeven voor in de middag. De leerkrachten zullen de kinderen de gelegenheid geven om zichzelf in te smeren. Beter voorkomen dan genezen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

MR:

Oproep voor nieuwe leden

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 leden.De huidige leden hebben aangegeven, dat zij na de zomervakantie geen deel meer uit zullen maken van deze raad. Dat betekent, dat er ruimte is voor 3 nieuwe ouders. Mocht u interesse hebben om lid te worden van de MR, dan kunt u zich via de mail (peter.heida@westwijzer.nl)  aanmelden. Als u vooraf in gesprek zou willen, omdat u vragen hebt, dan kan dat bij Peter Heida (lkr) en Gejo Griffioen (dir). Als er meer dan 3 belangstellenden zijn, zullen er verkiezingen worden gehouden. Alvast dank voor uw belangstelling.

Met een vriendelijke groet,

 

Peter Heida (lid personeelsgeleding MR)

 

OR:

Na de oproep voor nieuwe leden hebben twee nieuwe leden zich gemeld, waarvoor dank! Doordat de OR kleiner is geworden zal de OR volgend jaar anders worden vormgegeven. De komende periode zal de OR en de school hier verder over nadenken.

 

In de vergadering van volgende week zijn de schoolreisjes die al geweest waren en Koningsspelen geëvalueerd. Ook de financiën zijn besproken. In het vooruitzicht staat nog het afscheid van groep 8.

 

Activiteitenkalender

 

Datum

Dag

Activiteit

Groep(en)

29-05-2019

woensdag

Lesvrije dag

Alle groepen

30-05-2019

donderdag

Hemelvaart

Alle groepen

31-05-2019

vrijdag

Lesvrije dag

Alle groepen  

03-06-2019 t/m 7-06-2019

maandag t/m vrijdag

Cito Eind week1

Alle groepen

03-06-2019

maandag

Start kaartverkoop musical

Groepen 8

07-06-2019

vrijdag

Open Podium 6 - Intern

Groepen 1/2A, 1/2D en 3A

10-06-2019

maandag

2e Pinksterdag

Alle Groepen

11-06-2019 t/m 14-06-2019

dinsdag t/m vrijdag

Cito Eind week 2

Alle Groepen

14-06-2019

vrijdag

Open Podium 7 -  Intern

Groepen 4A, 5B, 6A en 7B

17-06-2019 t/m 21-06-2019

maandag t/m vrijdag

Cito Eind week 3

Alle Groepen

18-06-2019

dinsdag

Op bezoek bij de boer Elsenhove

Groep 7B

21-06-2019

vrijdag

Open Podium 8 - Intern

Groepen 4B, 5A, 6B en 7A

26-06-2019 t/m 28-06-2019

woensdag t/m vrijdag

Kamp

Groepen 8

12-07-2019

vrijdag

Laatste schooldag tot 12.15 u.

Alle groepen

26-08-2019

maandag

Eerste schooldag.

Lessen starten om 08.30 u.

Alle groepen

 

De overige lesvrije dagen voor dit schooljaar (ivm uw organisatie thuis):

Datum

Dag

Activiteit

Groep(en)

29-05-2019

woensdag

Lesvrije dag

Alle groepen

12-07-2019

vrijdag

Lesvrije dag

Groepen 1 t/m 4